Валюта:
Ізраїль (Whastapp/Viber/Telegram)+97250-3466160
Україна+38 (044) 299-23-06
Росія, Казахстан+7 (495) 877-55-97
Введіть запит
Товарів на суму:

Політика конфіденційності та правила використання

Ця Політика є невід'ємною частиною Угоди (далі - Угода), а також інших укладених з Користувачем договорів, коли це прямо передбачено їх умовами.

Укладаючи Угоду ви вільно, своєю волею і в своїх інтересах даєте безстрокове безвідкличне письмову згоду на будь-які способи обробки своїх персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, в тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання , уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних у встановлених цією Політикою цілях.

до цій Політиці, включаючи тлумачення її положень і порядок прийняття, виконання, зміни та припинення, підлягає застосуванню законо тво Російської Федерації.

Тут і далі в Політиці використовуються терміни та визначення, передбачені Угодою, а також іншими укладаються з Користувачем договорами, якщо інше не передбачено цією Політикою або не випливає з її суті. В інших випадках тлумачення застосовуваного в Політиці терміну проводиться відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, звичаями ділового обороту, або наукової доктриною.